Funkcje mSesji

Elektroniczna dystrybucja materiałów dla Radnych

Elektroniczna dystrybucja materiałów dla Radnych

mSesja to oprogramowanie umożliwiające dystrybucję niezbędnych materiałów dla Radnych na posiedzenia komisji i sesji.

Dostęp do platformy mSesja odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfon / tablet bądź przez przeglądarkę internetową.

Publikacja materiałów odbywa się w prosty i intuicyjny sposób dla pracowników rady, pozwalając jednocześnie wyeliminować tradycyjny sposób przekazywania dokumentów w postaci papierowej.

Powiadomienia mailowe przypominają radym o istotnych terminach dotyczących sesji.

Szczegółowy porządek obrad

Szczegółowy porządek obrad

Platforma mSesja dostarcza szczegółowych informacji o planowanym porządku obrad sesji. Każdy element porządku obrad może zawierać przyporządkowane projekty uchwał, opinie komisjilub zaplanowane wystąpienie konkretnej osoby.

W trakcie trwania sesji na żywo aktualizują się obecny punkt obrad, a obsługa aplikacji dla radnych sprowadza się zaledwie do kilku kliknięć.

W przypadku sesji archiwalnych system prezentuje w przejrzysty sposób wyniki głosowań

Rezerwacja miejsc obrad

Rezerwacja miejsc obrad

mSesja umożliwia rezerwację Sali na posiedzenia sesji oraz komisji. Planowanie kalendarza poszczególnych miejsc odbywa się w prosty i intuicyjny sposób. Istnieje również możliwość eksportu kalendarza i integracji z Google Calendar.

Rezerwacja Sali na posiedzenia komisji jest możliwa bezpośrednio przez przewodniczących.

System do głosowania zgodny z obowiązującymi przepisami

System do głosowania zgodny z obowiązującymi przepisami

System mSesja umożliwia głosowanie na sesjach przy użyciu dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Internet. Radni mogą korzystać z dedykowanej aplikacji na smartfonie lub tablecie, albo korzystać  ze swojego laptopa.

W momencie uruchomienia procedury głosowania przez zarządzającego sesją, automatycznie na ekranach swoich urządzeń, radni otrzymują dostęp do modułu głosowania. Duże czytelne przyciski oraz dodatkowe potwierdzenie wyboru głosu zapewniają właściwy przebieg głosowania.

Oddawane głosy w czasie rzeczywistym są wyświetlane na ekranie operatora oraz projektorze na Sali obrad. Dodatkowo przebieg i wynik głosowań są udostępniane mieszkańcom  na żywo w portalu rady.

Ewidencja przebiegu obrad.

Ewidencja przebiegu obrad.

System rejestruje kluczowe zdarzenia podczas sesji. Wejście / wyjście radnego, początek głosowania a nawet dokładny czas głosowania radnego. Aktualna ilość radnych obecna na Sali jest wyświetlana na bieżąco.

Radni korzystając ze swoich paneli mogą zgłaszać prośbę o głos lub wniosek formalny.

W przypadku wniosku formalnego wystarczy aby zarządzający uzupełnił jego treść, a system automatycznie uruchamia głosowanie.

mSesja ułatwia pracę pracowników rady

mSesja ułatwia pracę pracowników rady

Korzystanie z systemu daje wiele realnych korzyści dla pracowników rady. Na etapie planowania porządku obrad i sesji pozwala na łatwe definiowanie porządku obrad.

Ułatwia dystrybucję materiałów dla radnych – projektów uchwał. Eliminuje konieczność drukowania wielostronicowych dokumentów i dostarczanie ich do radnych tradycyjną drogą.

Proces zawiadamiania o sesji czy posiedzeniu komisji odbywa się za pomocą kliknięcia jednego przycisku.

 

Automatyczne generowanie się protokołów i raportów z głosowań.

Już podczas odbywania się sesji system umożliwia sporządzanie notatek. Uzupełnienie właściwego protokołu jest proste i intuicyjne po zakończeniu posiedzenia. System generuje protokół z sesji automatycznie.

Podobnie mSesja generuje protokoły imienne z głosowań, co realnie upraszcza i skraca pracę pracownika rady, eliminując konieczność weryfikacji powtarzalnych danych a co się z tym wiąże prostej pomyłki.

Portal informacyjny Rady

Portal informacyjny Rady

mSesja to nie tylko platforma umożliwiająca planowanie sesji, porządku obrad czy głosowań. To również portal informacyjny rady. Umożliwia mieszkańcom dostęp zarówno do planowanych jak również archiwalnych posiedzeń.

Każdy mieszkaniec może z łatwością przeglądnąć porządek obrad wraz z projektami  uchwał.

Wyniki głosowań są publikowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia mieszkańcom śledzenie obrad radnych.

 

Profil radnego

Każdy radny korzystający z systemu mSesja posiada swój publiczny profil. Może opublikować w nim dane kontaktowe jak również informacje o sobie.

System automatycznie generuje statystyki związane z frekwencją radnego. Umożliwia w prosty sposób przeglądanie wszystkich głosowań radnego w trakcie trwania kadencji. Dostęp do informacji o pracy radnego nigdy dotąd nie był tak prosty.

Wypróbuj mSesję

Jesteś zainteresowany bezpłatnym testem mSesji?

Skontaktuj się z nami!

mSesjia
© 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. APPGO